Home Info Historie Nieuws Leden Foto's Contact Login  
Banner
Historie van de haven
 
Op 26mei 1987 is de Schippersvereniging Houthaven te Goes opgericht door Rien Koster, eigenaar van de motortjalk Obelix en Guus van Hecke van de Stichting welke de Avontuur in eigendom heeft. Aanleiding hiervoor was een verandering in de verordening van het havenreglement van de Gemeente Goes. Het haventarief voor schepen behorende tot het Varend Maritiem Erfgoed zouden in de toekomst gelijk worden gesteld met het tarief van jachten. Voordien werd er havengeld berekend zoals voor alle binnenvaartschepen. Het nieuwe tarief zou voor historische bedrijfsvaartuigen in Goes onbetaalbaar worden. Kort na de oprichting van de vereniging is er op 10 november 1987een eerste huurcontract met de Gemeente Goes afgesloten voor 7 ligplaatsen en een passantensteiger bij het Goese Sas. Een paar jaar later is er een nieuw huurcontract gekomen over de oppervlakte van het gehuurde water en werd het aantal ligplaatsen vrijgegeven. Op 4 februari 1988 zijn in een ledenvergadering het havenreglement, het huishoudelijk reglement en een standaard huurcontract voor leden / ligplaatshouders goedgekeurd. Hierbij is tevens het maximum aantal leden vastgesteld. Alleen ligplaatshouders kunnen lid zijn. Kandidaten komen op een wachtlijst, in volgorde van aanmelding komen ze bij vrijkomende ligplaatsen hiervoor in aanmerking.
 
Tot aan 1987 lagen er in het Goese havengebied een drietal historische bedrijfsvaartuigen. Een Groninger Boltjalk van een vereniging waarvan Ate de Bourgraaf de contactpersoon was, de tweemast Roosendaalse klpper Anita Jacoba van Jan van t Hof, later zijn zoon Rob en de Zeeuwse klipper Avontuur van een Stichting. De Boltjalk lag bij het bedrijf van de Bourgraaf en is in 1987 verkocht en vertrokken uit Goes. De Anita Jacoba lag in de zomer meestal aan de oude veersteiger bij Kats en in de winter in de zwaaikom. Met het schip werd gecharterd. De Avontuur had een ligplaats aan een loswal bij de betonfabriek van Haringman tegenover het zandbedrijf van van Faasse., het schip voer als motorcharterschip en later als zeilcharterschip.
 
In samenwerking en door inzet van de toenmalige wethouder Lieve de Leeuw van de gemeente Goes, heeft de vereniging een gedeelte van de Houthaven aan de voormalige loswal van van Riesen kunnen huren. De haven is gelegen tussen de betonfabriek van Haringman en de Houthandel van van Riessen. Voor de schepen is een groot parkeerterrein.
 
Schepen.
De eerste twee schepen die in de haven kwamen waren de Avontuur (Stichting) en de Anita Jacoba (Jan van t Hof) als snel gevolgt door de Obelix (Rien Koster), de Slenk (mosselaak - Ab .v.d Ven en een deelgenoot), de Lucia (belgische klipper van Bert den Dunnen) , de Gans (houten botter van Kees Huisson), De Oester (scouting Hopman Vernielstam - Bram Nonnenkes), de zeiltjalk Morgenster (Joop Snoek) , de viskotter Louisse (Frans Voerman), de houten Zeeuwse Schouw Elisabeth (Stichting) en weer later de waalschokker Sint Juttemus / Morgenster (Mark Westerburger), de sleepboot Jorinda (Rainer Geissler), De Vrouw Maatje (Fam. Franssen), de zeiltjalk Hoop op Zegen (fam.v.d. Harst), Jans-B (Bram Vermeij), de zeilklipper de Hoop (Nico de Wit), de Vrouw Aaltje (Boudewijn Butter met een deelgenoot), de sleepboot Regge (Stichting), de zeilkotter Sara Lena (Guus van Hecke) en de Oester (Peter Launspach).
 
Vertrokken uit de haven zijn de botter de Gans, de viskotter Louisse, de klipper Anita Jacoba, de zeiltjalk Morgenster,de waalschokker Sint Juttemus, de sleepboot Regge en tijdelijk de Zeeuwse schouw Elisabeth ivm restauratie. De Lucia is gekocht door Mark Westerburger en omgedoopt tot Morgenster. De Slenk is verkocht aan de familie de Ruiter en is in de haven blijven liggen.
 
Bestuur.
De eerste voorzitter was Rien Koster tot 1992 daarna is Bram Nonnekens voorzitter geweest tot 1998 en daarna Ab van de Ven. Secretaris /penningmeester is Guus van Hecke geweest van 1987 tot 1999. Secretaris is toen Bram Vermey geworden tot 2004 en daarna Erik de Ruiter. Penningmeester is in 1999 Rainer Geissler geworden. Havenmeester is in eerste instantie Mark Westerburger geweest en daarna Boudewijn Butter.
 
Goes, 5 februari 2005.
 
 
 
bottom